tisdag 2 december 2008

Risken finns för det mesta

Risken finns.

Risken finns - för vad då? Tja, i stort sett för allt. Tillvaron är ganska oförutsägbar på många plan, men det vill vi ju inte att den ska vara. Vi försöker alltså beräkna sannolikheter och göra prognoser så mycket vi orkar, och vi försöker hålla koll på himlavalvet för att hitta avvikelser som betyder hot.

Det är just nu inte förutsägbart när jorden kommer att träffas av en asteroid som ställer till med elände. Men ATT jorden träffas av asteroider är helt klart. Det sker och har skett. Exempel på katastrofer finns också.

Hur stor är risken att i framtiden något förödande drabbar jorden på grund av en kollision med en stor asteroid? Det finns det inget enkelt svar på. Vad som är en risk är nämligen inte så självklart. Det är en vetenskap bara att formulera vad en risk är.

Om man bedömer att risken för en katastrofal kollision mellan jorden och en asteroid är stor, så vill man förstås undvika den. Det blir ett problem för alla samhällsnivåer. Ska asteroidkontroll och asteroidskydd kosta pengar? Hur mycket? Är risken större för en (snabb) kollision än för att jorden (långsamt) förstörs av klimatförändringar? Ska vi lägga mer pengar på asteroidupptäckt och förstörelse än på att forska fram malariamedicin, trafiksäkrare bilar, eller kostråd? Eller är det viktigaste av allt att själva jordklotet fortsätter att svirra runt som förr, oavsett om vi finns med på färden?

Farorna mot vår existens är många, och vi kan inte skydda oss mot dem alla. Vi måste helt enkelt välja vad vi ska skydda oss mot. Att kalkylera med risker är något vi gör varje dag, men riskbedömningen är inte enkel. Den är också kulturellt betingad. Kanske är det en av förklaringarna bakom att asteroidjakten inte är så het i Sverige.