fredag 20 februari 2009

Alla gör rätt - ät skit

Det där med fildelning. Pirate Bay. Rätt och fel. Det ska bli intressant att se vad som händer, och när det händer. Just nu är det i alla fall ett rättsfall, eller hur.

Vad är lagligt och olagligt? En kommentar jag läste tog upp FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Naturligtvis är det enkelt att finna två paragrafer i deklarationen med två helt motstridiga åsikter. I det här fallet finns det en paragraf om ideell upphovsrätt och en annan om kulturdelaktighet, och möjligen kan man anse att de strider mot varandra i detta fall ...

Begreppen kultur och upphovsrätt är ju inte solklara, enkla att definiera eller avgränsa.

Inte heller lagligt och olagligt är begrepp som är huggna i sten eller en gång för alla fastställda. Därför har vi också rättssalar, advokater och åklagare. Ett juridiskt system.

Nu är förstås inte det juridiska systemet ofelbart. Ofta upplevs det nog som att lagen är i otakt med tiden. Vad som ett århundrade är olagligt, till exempel barnafödande utanför äktenskap eller rusdrycksförtäring i park, är ett annat århundrade helt vardagligt och lagligt. Samhället förändras och vår moraluppfattning ändras i takt med detta, eller om det är tvärtom. Och ibland går det i otakt.

I bästa fall stämmer moraluppfattningen - den allmänna i ett samhälle? - överens med lagen. Men frågorna är många. Vems moral är det som uttrycks i lagen? Vad säger mullorna, vad säger mullornas landsmän? Vad säger kommunisten jämfört med maktöverbyggnadsapparaten i hennes land?

Det är ett skäl till att vissa rättsfall får större uppmärksamhet än andra: de handlar om att moraluppfattningen hos många individer krockar med den rådande lagen.

Så är det i Pirate Bay-målet. Fråga i vilken skolklass som helst (och flera tidningar har gjort just det) hur många tonåringar som tycker att fildelning är fel. Det är inte så många.

Ett argument drar som en underjordisk ström i detta sammanhang. Sällan bubblar det upp till ytan, och det är synd, för kommer det inte upp i dagen så är det svårt att få syn på det:
Om alla gör det, så är det inte olagligt. Så himla många gör det, så det kan inte vara fel!

Som vanligt är jag ytterst tveksam. Jag har ingen aning om vad som är rätt eller fel. Men för att i alla fall bemöta det där underjordiska argumentet tycker jag följande är bra:
Miljoner flugor kan inte ha fel. Ät skit.